לוגו תאגיד מים וביוב אזורי מי נעם, - נוף הגליל, עפולה, ומגדל העמק

החלפת צרכן בנכס

 

תאגיד המים והביוב מי נעם, פועל בהתאם לכללי רשות המים והביוב, על מנת להחליף צרכן הרשום בנכס מסוים ("צרכן יוצא") בהתאם לאמור :

  • צרכן רשאי לבטל את רישומו בנכס מסוים, תאגיד המים והביוב מי נעם יבצע את הפעולה רק אם יוצגו באותו המעמד נתוני הצרכן החדש בנכס והסכמתו להירשם כצרכן בנכס. אם קיימים חובות כספיים בגין צריכת שירותי מים וביוב יסדיר הצרכן המבקש את ביטול רישומו בנכס את התשלום לפני החלפת הצרכנים בנכס.
  • היה הצרכן היוצא שוכר בנכס ולא הוצגו פרטי צרכן חדש המחליף אותו, ירשום תאגיד המים והביוב מי נעם את משכיר הנכס כצרכן ותשלח הודעה למשכיר על דבר רישומו כאמור. והכל בתנאי שהצרכן המבקש הוכיח כי נסתיימה תקופת השכירות בנכס. כל עוד לא נסתיימה תקופת השכירות יפעל תאגיד המים והביוב מי נעם בהתאם לסעיף 1 לעיל.
  • תאגיד המים והביוב מי נעם יבצע החלפת צרכן עד חמישה ימי עסקים, מיום קבלת הבקשה. החיובים עד למועד הבקשה להחלפת הצרכנים יחולו על הצרכן המבקש.

 

הצהרת צרכן על קריאת מד מים

 

*  מקור הסמכות: כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א – 2011, ק"ת 7034 מיום 22.9.2011 עמוד1395 , סעיפים 21 ו-25.

 

 

דברו איתנו בוואטסאפ