לוגו תאגיד מים וביוב אזורי מי נעם, - נוף הגליל, עפולה, ומגדל העמק

טפסים

 

הצהרה על מספר נפשות

הצהרת צרכן על קריאת מד מים

סגירת חשבון והחלפת משלם

הצהרה על תיקון נזילה

עדכון פרטי צרכן

בקשה לעריכת בירור של חשבון

בקשה לבדיקת מד מים

 

 

 

 

 

 

דברו איתנו בוואטסאפ