לוגו תאגיד מים וביוב אזורי מי נעם, - נוף הגליל, עפולה, ומגדל העמק

פרויקטיםמכרז 60/2016  | אז"ת "ציפורית"
העתקת תשתיות הביוב באז"ת "ציפורית" לצורך הקמת מחלף בכבישה מע"צ מס' 77


תחילת ביצוע: 05/2016     |     סוף ביצוע: 07/2016

סטטוס: בביצוע


מכרז 60/2016  | מגדל העמק
החלפת קווי המים והביוב ברחוב קדש


תחילת ביצוע: 05/2016     |     סוף ביצוע: 07/2016

סטטוס: בביצוע


מכרז 36/2016  | מגדל העמק
החלפת קו סניקה לביוב מתחנת שאיבה "יפעת"


תחילת ביצוע: 05/2016     |     סוף ביצוע: 10/2016

סטטוס: בביצוע


מכרז 58/2016  | עפולה
פיתוח תשתיות המים והביוב בשכונות C1,C2, רובע יזרעאל, עפולה עלית


תחילת ביצוע: 02/2016     |     סוף ביצוע: 08/2016

סטטוס: בסיום


מכרז 57/2016 | נצרת עלית
מכרז הנחת מאסף ביוב מזרחי של הר יונה ג'


תחילת ביצוע: 07/2016      |     סוף ביצוע: 05/2017

סטטוס: סיום תכנון


מכרז 56/2016 | עפולה
החלפת קו סניקה לביוב מחבר ת"ש וולפסון


תחילת ביצוע: 02/2016      |     סוף ביצוע: 06/2016

סטטוס: בסיום


מכרז 52/2014 | עפולה
תכנון מט"ש עפולה


תחילת ביצוע: 04/2014      |     סוף ביצוע: 04/2015 

סטטוס: בתחילת הביצוע


מכרז 51/2013 | נצרת עלית
מכרז הנחת מאסף ביוב מערבי של הר יונה ג'


תחילת ביצוע: 04/2014      |     סוף ביצוע: 03/2015 

סטטוס: הסתיים


מכרז 50/2013 | עפולה
מכרז לאספקה והתקנת מערכת סחיטת בוצה במט"ש עפולה צנטריפוגה


תחילת ביצוע: 04/2014      |     סוף ביצוע: 12/2014 

סטטוס: הסתיים


מכרז 48/22013 | עפולה
מכרז לשדרוג מכוני שאיבת ביוב וולפסון וגאולים בעפולה


תחילת ביצוע: 03/2014      |     סוף ביצוע: 12/2014 

סטטוס: בסיום


מכרז 42/2013 | עפולה
שדרוג מערכת חשמל והקמת מערכת בקרה ומיגון במתקני מים וביוב בעפולה


תחילת ביצוע: 04/2013      |     סוף ביצוע: 02/2015 

סטטוס: בסיום


מכרז 35/2013 | 3 ערים
מכרז להקמה ותחזוקה של מערכת קמ"מ (קריאה מרחוק וניהול מדי מים)


תחילת ביצוע: 04/2014     |     סוף ביצוע: 06/2016

סטטוס: בביצוע


ערך איגור אפנסייב, מהנדס החברה